Skreddersy gjødselvogna

Gjødselvogner

Skreddersy din gjødselvogn

Bomech stripenedfeller

MOI spredebom

MOI Nitro Booster DGI

MOI slepeslangesystem

Pumper og miksere

 

Industri og anlegg

 

 

 

 

Innovasjon på Jæren handler om å finne lønnsomme Iøsninger på konkrete problem

I Moi tror vi ikke på oppfinnelser for oppfinnelsens egen skyld. Vi mener at all nyskaping skal ha en klar nytteverdi. Det har preget alle vare produkter fra vi startet i 1950.

Vi skal ligge i forkant av utviklingen innen det moderne landbruket slik at vi til enhver tid har produkter som tilfredsstiller bondens krav om rasjonelle kvalitetsløsninger som gir god økonomi - og ikke minst god miljøvennlighet


MOI AS gir 5 år garanti på glassfibervogner

Hent MOI AS brosjyre